WAT DOET FANFABRIEK?

FanFabriek is ervan overtuigd dat opdrachtgevers meer dan ooit kiezen voor een waardevolle dialoog met klanten en het merk (voor)leven in al hun denken en handelen. Wat wilt de klant nu echt? En daar helpen we u graag mee! Een indruk van onze producten en diensten. Heeft u een (andere) vraag? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

 

concept ontwikkeling

Conceptontwikkeling

Door aantrekkelijke eigentijdse concepten te ontwikkelen die je merk precies op de juiste wijze laden, raak je de klant in het hart en begrijpt de klant beter wat hij bij je kan halen (what’s in it for me?). Bijvoorbeeld het magazine DRIVE voor en door studenten van ROCTilburg, geeft een prachtige inkijk in de ambities en drijfveren van ambitieuze mbo-studenten.  DRIVE, ROC Tilburg magazine voor en door studenten

 

 

samen

Co-creatie

Kern van klantgericht werken is weten wat de klant wil. Wat kan anders, wat kan beter? Met interactieve co-creatiesessies halen we verhalen op. We gaan in waardevolle dialoog over behoeften, intenties, slimme oplossingen en originele ideeën van klanten (eindgebruikers), partners, stakeholders en betrokkenen. Dwars door de keten, van boven naar beneden, buiten de kaders. We laten ons inspireren door de verrassende oplossingen van uw klant. Praktische rake oplossingen voor het verbeteren van het systeem, producten en communicatie. We gaan ook graag samen met de medewerkers in gesprek met de doelgroep. Dit leidt direct tot meer inzicht en begrip voor alle partijen.

De Fanfabriek biedt een breed scala aan activiteiten om elkaar te ontmoeten. Inspirerend en creatief. Fysiek en virtueel. Afhankelijk van het vraagstuk organiseren wij:

  1. een Kijkje in de keuken bij de klant
  2. creatieve werksessies met verschillende marketing- en communicatiemethodieken zoals World café, Open space, wondervraag, kleur bekennen, Disney-room techniek, blue ocean, kernwaarden, thought leadership     Film: cocreatie sessie met studenten
  3. en andere ontmoetingsconcepten (evenementen, congres, themabijeenkomsten, bijv. Proeftuin van de Zorgacademie tijdens Social Innovation Week).   Film: Proeftuin van de Zorgacademie

 

positionering

 Strategische communicatie

De FanFabriek begeleidt bij het formuleren van een heldere positionering voor een organisatie. Samen zorgen we ervoor dat ook de interne organisatie de gewenste richting inslaat. Wat ons daarbij helpt? Inspiratiesessies en creatieve workshops, die deelnemers leren met andere ogen en een andere bril te kijken. De output die dit oplevert, is van onschatbare waarde. Omdat het uit de harten komt van de mensen die samen de organisatie vormen. Deze output is het hart van uw organisatie en uw verhaal. En vormt de basis voor alles wat de organisatie doet en uitdraagt. We vertalen de output in een strategisch communicatieplan of inspiratiedocument.

In de animatiefilm voor HALSTEN legal department laten we concreet en doeltreffend zien welke slimme legal oplossingen HALSTEN biedt tegen transparante tarieven. Halsten legal department film

 

 

kleur bekennen

Kleur bekennen

Organisaties worden steeds vaker geleefd door de waan van de dag. Dat voelt niet goed en leidt vrijwel nooit tot de gewenste resultaten. Nog los van de gevoelens, beleving en bezieling van de medewerkers. Succes begint met keuzes maken. Je kunt er immers niet voor iedereen zijn. Zie de organisatie als een merk en kies voor een duidelijke en onderscheidende positionering, visie en missie. Durf kleur te bekennen.

Kleur bekennen is een creatieve manier om samen te brainstormen en het team los te maken uit bestaande systemen. Door kleur te bekennen kun je posities bepalen, bewegingen schetsen en zelf verder inkleuren. De wereld is gevisualiseerd in vier moodboards; rood, geel, blauw en groen. Achter elke wereld ligt een verzameling van waarden, intenties, beleving en gedrag (Jung & Adler). De opbrengst geven we weer een inspirerende terugkoppeling van de bijeenkomst.

 

 

klantgericht

Klant en merkgericht werken

Continu werken aan naamsbekendheid, merkvoorkeur creëren en merktrouw realiseren. Daarvoor is het bovenal belangrijk om te weten wat de klant wil. Maar ook de juiste dialoog voeren en co-creaties met klanten organiseren om zo klantgericht en vraaggericht te kunnen werken. Voor alles willen we fans creëren. Want succes naar buiten, dat begint altijd met intern succes. Maar hoe bereik je dit? Wat heb je ervoor nodig? De FanFabriek adviseert over klant- en merkgericht denken voor organisatie(s). Hoe je er in strategie en communicatie mee omgaat. Maar ook hoe je het verhaal verkoopt, zowel intern als extern.

 

inspiratietour

 Inspiratietour

In de markt komen we voortdurend goede voorbeelden tegen van bedrijven, gemeenten & organisaties die echt het verschil maken. Wilt u geïnspireerd worden? Ga dan mee op inspiratietour. We maken een tour langs de organisaties waar u van kunt leren, waar u kunt ontdekken. En bovendien waar u ervaringen kunt uitwisselen. Leren van elkaar en samen optrekken.

 

tekst producten

Recente berichten