Berichten Tagged ‘ communicatie ’

2jun
Reacties uitgeschakeld voor Sociale innovatie voor Dagbesteding

Sociale innovatie voor Dagbesteding

Auteur: mvo

Drie sociale innovatie experimenten voor dagbesteding in gemeente Reimerswaal gaan van start

Onder leiding van Fanfabriek zijn tijdens een interactieve werksessie innovatieve experimenten voor dagbesteding bedacht. Creatieve concepten om de dagbesteding voor ouderen en mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen in gemeente Reimerswaal op een ondernemende wijze verder te ontwikkelen. Waarbij dagbesteding breed inzetbaar is voor en door alle mensen, met en zonder indicatie, met en zonder beperking, van jong tot oud. Met drie experimenten wordt direct aan de slag gegaan.

IMG_4069IMG_4075

Slimme oplossingen voor iedere kern

De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Reimerswaal met het doel om samen met alle deelnemers slimme oplossingen te bedenken voor het bieden van vraaggerichte dagbesteding voor cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. De deelnemers aan de middag vertegenwoordigden alle betrokken partijen: cliënten met mantelzorgers en vrijwilligers, de sociale teams van de kernen, zorginstanties en bestuur en ambtenaren van de gemeente. In co-creatie – aan de hand van World café’s – werden heel wat kansrijke mogelijkheden bedacht. Het World Café is een innovatieve werkvorm om een levendige dialoog op te zetten rondom vragen die er echt toe doen. Een vierkoppige jury, twee ouderen en twee verstandelijk beperkten, gaven aan het einde van de middag cijfers aan de ideeën.  Met de beste 3 experimenten gaan de sociale teams van de betreffende kern direct aan de slag.

Samen werken en samen delen

Bij al deze initiatieven geldt – zo bleek uit de gesprekken aan tafel – het cruciale  uitgangspunt dat de nu beschikbare fysieke ruimten en activiteiten veel meer (gedeelde) functies moeten krijgen om levensvatbaar en rendabel te kunnen zijn. Door de toegankelijkheid en bekendheid te vergroten kunnen veel meer mensen deelnemen. Hiervoor is meer samenwerking tussen organisaties en vrijwilligers nodig. Deze samenwerking aan de drie experimenten, werd aan het einde van de middag door alle vertegenwoordigde instanties toegezegd. Wethouder Hans de Kunder onderschreef de initiatieven van harte en zei optimistisch te zijn over de haalbaarheid ervan vanwege de ‘sterke kernen’ van de gemeente, gevormd door vrijwilligers en organisaties en hun bereidheid om samenwerkend te innoveren. In het najaar wordt een werkconferentie georganiseerd om met elkaar de voortgang van de uitwerking te bespreken.

Wilt u ook in actieve dialoog met alle partijen over vragen die er echt toe doen. Gelooft u in de onmisbare waarde van uw klanten om mee te denken aan slimme oplossingen? Neem dan contact op met Fanfabriek.

23feb
Reacties uitgeschakeld voor Positief communiceren

Positief communiceren

Auteur: mvo

Training positief communiceren voor organisaties

Heeft u als organisatie een moeilijke of ingewikkelde boodschap te vertellen? Zoals bijvoorbeeld gemeenten dit ervaren met de transities in de zorg of bedrijven kiezen voor een verandering in uw dienstverlening. Bereid uw medewerkers dan goed voor met de training ‘Positief Communiceren voor organisaties’.

 

Het is belangrijk om een verandering in de manier van werken of dienstverlening goed uit te leggen aan bijvoorbeeld medewerkers, samenwerkingspartners en klanten. Met positieve communicatie zijn mensen eerder bereid naar u te luisteren en op een positieve manier in te spelen op de verandering die het voor hen meebrengt.

 

Tijdens deze praktische training:

 

  • onderzoeken deelnemers samen met wie uw organisatie communiceert;
  • bepalen ze per doelgroep  het verhaal met ‘het waarom’ van de verandering;
  • bespreken ze welke communicatietactiek het beste werkt in welke situatie;
  • leren deelnemers hoe ze met een positieve benadering kunnen omgaan met boosheid en tegenvallende verwachtingen;
  • ontdekken ze hoe ze de vraag achter de vraag van bijvoorbeeld klanten herkennen;
  • leren deelnemers tenslotte hoe ze met hun schriftelijke communicatie deze positieve communicatie bevestigen en versterken.

Tijdens de training gaan we in op de achterliggende theorie en bespreken we verschillende voorbeelden, waarna de deelnemers direct in de praktijk gaan oefenen in een hand-out die ze als naslagwerk mee naar huis nemen om tips en trics nog eens na te lezen.

De training duurt 2 dagdelen. We gaan uit van ongeveer 15 deelnemers per training.

Twee facilitators geven de training bij uw organisatie in huis.

 

Meer weten of training boeken?

Neem contact op met:

Fridy Latijnhouwers, T 06-10865996 E-mail fridy@hartvoorverhalen.nl

of Jacline de Kort T 06-25076485 E-mail jacline@fanfabriek.nl

2mrt
Reacties uitgeschakeld voor Zorgacademie Midden-Brabant experimenteert

Zorgacademie Midden-Brabant experimenteert

Auteur: mvo

Leerlingen bereiden Geluksdag voor ouderen voor

Voorbereidingen Geluksdag

Een spetterende kick off van een Geluksdag voor ouderen. Die beleefden directeur Marjolein de Leeuw, docent Nico Geurts en twintig enthousiaste studenten van ROC Gezondheidszorg Tilburg op donderdag 13 februari. Ze maakten een start met de voorbereidingen van een Geluksdag, die op 22 mei plaats vindt in een aantal instellingen voor ouderenzorg in Tilburg. Die dag telt alleen het geluk van ouderen en zijn belemmerende regels taboe. Een initiatief dat voorkomt uit de Proeftuin van de Zorgacademie.

Hoe maken we de zorg voor mensen beter, leuker en fijner

Marjolein de Leeuw: “Tijdens de Proeftuin bedachten studenten, zorgprofessionals, docenten en patiënten en mantelzorgers samen een aantal experimenten om de zorg voor mensen beter, leuker en fijner te maken. Het was een mooie ervaring om te zien dat alle betrokkenen in de zorg met elkaar aan tafel zaten en samen spraken over de toekomst van de zorg. En de veranderende rol van onderwijs en zorg daarbij. Want zeker is dat de zorg gaat veranderen. Mensen willen meer eigen regie en worden meer aangesproken op zelfredzaamheid. Daar moeten zorg en onderwijs samen voor staan. Tijdens de Proeftuin hebben we ervaren dat de samenwerking met alle betrokkenen energie genereert. Dat willen we vast houden. Daarom wil de Zorgacademie Midden-Brabant graag aan de slag met de experimenten. Nu gaat een eerste groep studenten van het ROC Gezondheidszorg de uitdaging aan om een Geluksdag voor ouderen te organiseren.”

Het geluksklavertje vier in de zorg

Nico Geurts, docent bij ROC Gezondheidszorg: “Tijdens de kick off bleek dat studenten bruisten van de ideeën. Zo wil een student ouderen voorstellen om terug te gaan naar het huis waar ze zijn opgegroeid. Daarna gingen de studenten met elkaar in gesprek over wie zij allemaal moeten betrekken bij de invullingen van de dag. Daarbij gaan ze uit van ‘het geluksklavertje vier in de zorg’: student, patiënten/cliënten en familie, school/docent en instelling/werkbegeleider. We bespraken de valkuilen, hobbels en mogelijke weerstand waar ze tegenaan kunnen lopen. En natuurlijk bedachten we samen welke argumenten ze kunnen gebruiken om de stagebegeleider en afdelingshoofd te enthousiasmeren. De komende maanden werken we de hele dag uit. De studenten maken daarbij gebruik van Facebook. Ze hebben een groepspagina aangemaakt waarin ze ervaringen delen met elkaar en mij om advies kunnen vragen. Daarnaast heeft een leerling de Facebook Pagina ‘Geluk voor de zorg’ aangemaakt. Hier houden ze de hele wereld op de hoogte van hun plannen. Like dus snel deze pagina!”

 

FanFabriek en Hart voor verhalen faciliteren het experiment, zoals zij dat ook deden tijdens de Proeftuin van de Zorgacademie tijdens de European Social Innovation Week, die plaats vond in september 2013.

30jan
Reacties uitgeschakeld voor Ondernemend social innovation collectief Wij de School

Ondernemend social innovation collectief Wij de School

Auteur: mvo

Wij de School is een collectief van gedreven ‘social entrepeneurs’, waaronder de Fanfabriek, uit Zuidoost-Brabant, de regio die uitblinkt in coöperatieve samenwerking, creativiteit en innovatief ondernemerschap.

Onze missie is om thuis, scholen, bedrijven, gemeenten en verenigingen én kinderen, jongeren en (jonge) professionals, via school te verbinden. Onderwijs en opvoeding zijn immers een gedeelde verantwoordelijkheid van school, maar ook van leerlingen, ouders, organisaties, verenigingen en overheid. Dit ondersteunen we met online platforms, offline events en onderzoek. We verbinden kennis, talent en ervaring uit het sociale netwerk van de school met het onderwijsprogramma, zodat we van en met elkaar kunnen leren. We spreken de taal van zowel ondernemers als van het onderwijs. We zetten dat én onze netwerkvaardigheden graag in voor de school, de leraar en de lokale gemeenschap!

Op 3 oktober verzorgde Wij de School een werkbijeenkomst voor scholen, hun leerlingen en hun netwerken in de Brabantse Kempen: de Kempen Klic 2013. Tijdens deze bijeenkomst werden experimenten bedacht die oplossingen bieden voor actuele uitdagingen voor de betrokken scholen. Download hier het verslag!

Foto

Recente berichten