14aug
Reacties uitgeschakeld voor Kempen Klic 2013 Samen ondernemend leren

Kempen Klic 2013 Samen ondernemend leren

Auteur: mvo

Denk- en doebijeenkomst met meer dan 40 ondernemende onderwijsprofessionals, (groot)ouders, leerlingen, ondernemers, organisaties en verenigingen die meer willen met onderwijs, ondernemen en samenleven.

1 Inspireren

Sprekers die je aan het denken zetten: food for thought. Ideeën uit de praktijk waarbij leerlingen levensecht leren en tegelijkertijd aan vraagstukken wordt gewerkt van scholen, organisaties of de buurt.

2 Ontmoeten

Wie zijn er actief in de regio met onderwijs, opvoeden, leren en ondernemen. Maak kennis om later kennis te maken. Durf te vragen. Durf te delen.

3 Co-creatie

Deelnemers aan de slag om te komen tot slimme oplossingen voor eigen vragen en die van anderen, zoals

  • Hoe gaan we om met de gevolgen van krimp in de kleine kernen?
  • Hoe kunnen we ouders echt betrekken bij de school?
  • Hoe kunnen we leerlingen boeien voor technologie en betavakken?
  • Hoe kan samenwerking met lokale en regionale bedrijven leiden tot realistische leerervaringen die onze leerlingen bijblijven?
  • Wat kan onze school (met de omgeving) ondernemen om financieel meer armslag te krijgen?

Wanneer & waar

donderdag 3 oktober – 16.00-20.00 uur – Eersel

Kempen Klic 2013 werd georganiseerd door Wij De School, een samenwerking tussen vijf creatieve ondernemers uit de Kempen. Als we kennis, ervaring en talent weten te verbinden en te verzilveren, maakt schaarste plaats voor overvloed.

14jan
Reacties uitgeschakeld voor Voorbeeld social onderwijs innovatie met student & zorgcliënt 2.0

Voorbeeld social onderwijs innovatie met student & zorgcliënt 2.0

Auteur: mvo
Samen met Hart voor verhalen werkt de Fanfabriek aan een bijzonder project: De Zorgacademie. Een inspirerende netwerkorganisatie die het rendement van het onderwijs wil vergroten door beter aan te sluiten op de beroepspraktijk. De Zorgacademie levert op een professionele en innovatieve wijze een bijdrage aan het realiseren van toekomstbestendige zorg en welzijn in de regio Midden-Brabant. De partners binnen De Zorgacademie zetten zich actief in om meer aankomende beroepskrachten in de zorg en welzijn anders op te leiden. Door hen in een contextrijke leeromgeving voor te bereiden op de veranderende zorgvraag. De Zorgacademie speelt daarbij in op complexe zorg- en hulpverleningsvragen en steeds specialistischer werkzaamheden. De samenwerking tussen de beroepskracht, zorgvrager, zijn familie en ervaringsdeskundigen is hierbij van doorslaggevend belang. Ze zien elkaar als partner.

Hoe werkt De Zorgacademie? De ontwikkelingen binnen zorg en welzijn vragen om een nieuwe manier van samen leren en werken. De Zorgacademie biedt antwoord en is een motor voor innovatie in het onderwijs en de praktijk.

De Zorgacademie:

•  faciliteert het proces om te komen tot de gewenste verandering binnen zorg en welzijn

•  is een platform voor samenwerking tussen instellingen en onderwijs

•  biedt een nieuwe manier van kennis delen en inspireren

• biedt plaats aan communities met patiënten, cliënten en familie. De nieuwe zorgcliënt 2.0 staat centraal.

De Zorgacademie is een creatieve proeftuin, waar ideeën ontstaan, er plaats is voor co-creaties, ontdekkingen en innovaties in de vrije ruimte, waarna de deelnemers ze bij bewezen succes implementeren bij de samenwerkende partners. Dat vraagt van alle betrokkenen ook wat: zij moeten open staan voor verandering en een nieuwe manier van samen werken en samen ontwikkelen. Dat betekent dat de mensen van De Zorgacademie moeten beschikken over: lef, doorzettingsvermogen, ondernemerschap, creativiteit en out of the box denken, de wil om te veranderen en de wens om te delen. De Fanfabriek en Hart voor verhalen ondersteunen en faciliteren het proces om te komen tot een dynamische leeromgeving. Benieuwd hoe wij dat doen? Neem gerust contact met ons op.

27okt
Reacties uitgeschakeld voor Mooi voorbeeld van ouderbetrokkenheid

Mooi voorbeeld van ouderbetrokkenheid

Auteur: mvo

Benieuwd naar een goed praktijkvoorbeeld van ouderbetrokkenheid? OBS de Taaltuin in Schiedam heeft een project om de taalprestaties van kinderen te verbeteren.Het is een ouder-kindopdracht voor thuis: praten zoals het kind ook op school doet. Het kind voelt dat hij belangrijk is. Benieuwd? Kijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=B4GziVgzhSs

 

12sep
Reacties uitgeschakeld voor Bezuinigen: wie is er bang voor?

Bezuinigen: wie is er bang voor?

Auteur: mvo

Heel veel schooldirecteuren en leerkrachten liggen er wakker van: bezuinigen. Grotere klassen, passend onderwijs, nieuwe methoden, minder leerlingen, meer zorgvragers etc. Met steeds minder middelen en menskracht meer doen. De opgave lijkt onmogelijk te worden. Toch is de redding nabij: maak gebruik van de talenten en kracht van de ouders en de relevante en actuele kennis van bedrijven rondom de school. Ga echt met de ouders, de buurt en bedrijven in gesprek, op een open en positieve manier bereik je samen meer. Zo blijven problemen niet bij school liggen maar pak je ze samen met de omgeving rondom de school op. (Groot-)ouders, de wijk en het bedrijfsleven willen graag meedenken. Ieder neemt zijn verantwoordelijkheid. Want waarom niet de vader van Pieter inzetten bij het voorbereiden van de jaarrekening? Of de moeder van Sanne te vragen de eindredactie te doen van de digitale nieuwsbrief? Of de ouders van Stijn te polsen of zij in hun restaurant het jaarlijkse schooluitje kunnen verzorgen. Of de vader van Sep, die hoofdtrainer is bij de plaatselijke voetbalvereniging, de sportdag in te laten vullen met behulp van drie stagiaires van de sportacademie? Of de opa van Rick te vragen of hij het schoolplein wil bijhouden? Misschien wil de moeder van Jorn wel het hoogbegaafden-klasje van groep 7 en 8 begeleiden bij het maken van de weekopdracht? En wat denk je van de vader van Norbert die alles weet van computers…. Natuurlijk bieden regelmatig de MR, de Ouderraad en enkele individuele ouders uitkomst. Maar de ouders van uw leerlingen hebben nog veel meer talenten en kwaliteiten. Kent u ze? Maakt uw school al optimaal gebruik van al deze talenten? En hebt u enig idee welke kansen u laat liggen? Ontdek de mogelijkheden van het netwerk rondom uw school! Neem contact op met de Fanfabriek.

4sep
Reacties uitgeschakeld voor Ook in brede school is communicatie de basis

Ook in brede school is communicatie de basis

Auteur: mvo

Overal verrijzen brede scholen. Reden voor de oprichting van deze scholen is met name het samenbrengen van voorzieningen voor kinderen en ouders. De betrokken maatschappelijke organisaties dragen bij aan de leefbaarheid in de wijk en creëren ontwikkelingskansen voor kinderen. Een goed initiatief omdat door de aanwezigheid van alle benodigde disciplines de lijntjes kort kunnen zijn tussen leerkrachten, zorg- en hulpverlening, kinderen en ouders. Ondanks dit eenduidige doel blijkt men elkaar niet als vanzelf te vinden. Toch is de oplossing relatief eenvoudig. Stimuleer en faciliteer het contact en het gesprek tussen alle partijen op een inspirerende en gelijkwaardige wijze. Fanfabriek verstaat deze kunst. We gebruiken allerlei creatieve werkvormen om te komen tot een open en gerichte communicatie tussen alle partijen. Zo ontstaat wederzijds begrip, leert men elkaar te verstaan en vult men elkaar aan dankzij de inzet van tot nog toe onbekend talent van bijvoorbeeld ouders. Bent u ook zo benieuwd hoe u de sfeer en de samenwerking op uw brede school kunt verbeteren? Wij helpen u graag!

29aug

U kent ze vast wel: van die drukke en stuiterende jongetjes waar je als leerkracht geen raad mee weet. Zeker als er dan een schoolreis naar de Efteling op het programma staat, zie je de bui al hangen. Zeker met Thomas. Hij loopt vast weg, gaat op de meest onmogelijke momenten zitten bokken of nog erger: slaat hij een ander kind. En dan sta je daar met je klas. Nachtmerries krijg je ervan. Misschien toch beter als Thomas niet mee gaat. Maar hoe leg je dat uit aan de ouders, zonder dat ze in opstand komen. En hoe overtuig ik mijn directeur, want officieel moet hij dan een vervangend programma regelen op school. Nachtmerriesâ?¦

Totdat je de vader van Pieter herinnert. Als voetbaltrainer maakt hij regelmatig kennis met jongetjes als Thomas. Hij gaat ook mee als begeleiding tijdens de schoolreis. Misschien heeft hij een oplossing. De volgende dag zie je hem als hij Pieter naar school brengt. Je spreekt hem aan en legt hem het scenario voor. Oh, zegt de vader, geen probleem. Ik vraag Thomas of hij tijdens het uitje op mij wil passen. Want ik ben altijd de weg kwijt en word altijd verkeerd begrepen. Het werd een fantastische dag, zonder ook maar een enkele aanvaring of wanklank. Dankzij Thomas!

 

Dit is een mooi voorbeeld van M/V Ouderschap. Elke ouder beschikt over talenten die uw school of zorginstelling ten goede kunnen komen. Kent u de talenten van uw ouders?  M/V Ouderschap helpt u graag bij het inventariseren en mobiliseren van dit talent. Wedden dat dit ook het contact met de ouders verdiept en versterkt? We helpen u graag!

Recente berichten