12sep

Bezuinigen: wie is er bang voor?

Auteur: mvo

Heel veel schooldirecteuren en leerkrachten liggen er wakker van: bezuinigen. Grotere klassen, passend onderwijs, nieuwe methoden, minder leerlingen, meer zorgvragers etc. Met steeds minder middelen en menskracht meer doen. De opgave lijkt onmogelijk te worden. Toch is de redding nabij: maak gebruik van de talenten en kracht van de ouders en de relevante en actuele kennis van bedrijven rondom de school. Ga echt met de ouders, de buurt en bedrijven in gesprek, op een open en positieve manier bereik je samen meer. Zo blijven problemen niet bij school liggen maar pak je ze samen met de omgeving rondom de school op. (Groot-)ouders, de wijk en het bedrijfsleven willen graag meedenken. Ieder neemt zijn verantwoordelijkheid. Want waarom niet de vader van Pieter inzetten bij het voorbereiden van de jaarrekening? Of de moeder van Sanne te vragen de eindredactie te doen van de digitale nieuwsbrief? Of de ouders van Stijn te polsen of zij in hun restaurant het jaarlijkse schooluitje kunnen verzorgen. Of de vader van Sep, die hoofdtrainer is bij de plaatselijke voetbalvereniging, de sportdag in te laten vullen met behulp van drie stagiaires van de sportacademie? Of de opa van Rick te vragen of hij het schoolplein wil bijhouden? Misschien wil de moeder van Jorn wel het hoogbegaafden-klasje van groep 7 en 8 begeleiden bij het maken van de weekopdracht? En wat denk je van de vader van Norbert die alles weet van computers…. Natuurlijk bieden regelmatig de MR, de Ouderraad en enkele individuele ouders uitkomst. Maar de ouders van uw leerlingen hebben nog veel meer talenten en kwaliteiten. Kent u ze? Maakt uw school al optimaal gebruik van al deze talenten? En hebt u enig idee welke kansen u laat liggen? Ontdek de mogelijkheden van het netwerk rondom uw school! Neem contact op met de Fanfabriek.


Recente berichten