2jun

Sociale innovatie voor Dagbesteding

Auteur: mvo

Drie sociale innovatie experimenten voor dagbesteding in gemeente Reimerswaal gaan van start

Onder leiding van Fanfabriek zijn tijdens een interactieve werksessie innovatieve experimenten voor dagbesteding bedacht. Creatieve concepten om de dagbesteding voor ouderen en mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen in gemeente Reimerswaal op een ondernemende wijze verder te ontwikkelen. Waarbij dagbesteding breed inzetbaar is voor en door alle mensen, met en zonder indicatie, met en zonder beperking, van jong tot oud. Met drie experimenten wordt direct aan de slag gegaan.

IMG_4069IMG_4075

Slimme oplossingen voor iedere kern

De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Reimerswaal met het doel om samen met alle deelnemers slimme oplossingen te bedenken voor het bieden van vraaggerichte dagbesteding voor cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. De deelnemers aan de middag vertegenwoordigden alle betrokken partijen: cliënten met mantelzorgers en vrijwilligers, de sociale teams van de kernen, zorginstanties en bestuur en ambtenaren van de gemeente. In co-creatie – aan de hand van World café’s – werden heel wat kansrijke mogelijkheden bedacht. Het World Café is een innovatieve werkvorm om een levendige dialoog op te zetten rondom vragen die er echt toe doen. Een vierkoppige jury, twee ouderen en twee verstandelijk beperkten, gaven aan het einde van de middag cijfers aan de ideeën.  Met de beste 3 experimenten gaan de sociale teams van de betreffende kern direct aan de slag.

Samen werken en samen delen

Bij al deze initiatieven geldt – zo bleek uit de gesprekken aan tafel – het cruciale  uitgangspunt dat de nu beschikbare fysieke ruimten en activiteiten veel meer (gedeelde) functies moeten krijgen om levensvatbaar en rendabel te kunnen zijn. Door de toegankelijkheid en bekendheid te vergroten kunnen veel meer mensen deelnemen. Hiervoor is meer samenwerking tussen organisaties en vrijwilligers nodig. Deze samenwerking aan de drie experimenten, werd aan het einde van de middag door alle vertegenwoordigde instanties toegezegd. Wethouder Hans de Kunder onderschreef de initiatieven van harte en zei optimistisch te zijn over de haalbaarheid ervan vanwege de ‘sterke kernen’ van de gemeente, gevormd door vrijwilligers en organisaties en hun bereidheid om samenwerkend te innoveren. In het najaar wordt een werkconferentie georganiseerd om met elkaar de voortgang van de uitwerking te bespreken.

Wilt u ook in actieve dialoog met alle partijen over vragen die er echt toe doen. Gelooft u in de onmisbare waarde van uw klanten om mee te denken aan slimme oplossingen? Neem dan contact op met Fanfabriek.


Recente berichten